Tag Archives: கும்பமுனியின் நனவோடை

கும்பமுனியின் காதல்

(சொந்தக் கதை – சோகக் கதை) கும்பமுனியின் மறுபக்கம் ”கும்பமுனியின் நனவோடை” நாஞ்சில் நாடனின் கான் சாகிப் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து முழு கதையும் ”கான் சாகிப்”  சிறுகதை தொகுப்பு கிடைக்குமிடம்: தமிழினி பதிப்பகம்,   உடுமலை.காம்,   விஜயா பதிப்பகம், கும்பமுனி சிறுகதைகள் (1)  https://nanjilnadan.wordpress.com/2010/11/07/கும்பமுனியுடன்-ஒரு-“நேர்/  (2) https://nanjilnadan.wordpress.com/2011/01/07/கும்பமுனியும்தேசியவிரு/ (3) https://nanjilnadan.wordpress.com/2011/01/07/கும்பமுனியின்விழா/

Posted in அனைத்தும், கும்பமுனி, நாஞ்சில்நாடனின் கதைகள் | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 6 பின்னூட்டங்கள்