எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்?

நாஞ்சில் நாடன்
 
பூவுலகத்தைப் புதுக்கி எடுக்கும் ஒப்பற்ற
வரிகளை
உம்மில் எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்?
 
பூமிப்பந்தைப் புரட்டிப் போட்ட
நெம்புகோல் கவிதை யாத்தவர் ஒருபால்,
மனித குலத்து மகத்துவ விடுதலைச்
சங்கெடுத்து ஊதிச் சடைத்தவர் ஒரு பால்,
மதம் மொழி தேச எல்லைகள் நீத்து
சிலுவைப்பாடு சுமந்தவர் ஒரு பால்,
எழுதிய கவிதை காகிதம் கனன்று
புரட்சி தீயை வளர்த்தோர் ஒரு பால்,
ஏராளமாக இருப்பவர் இடையே
பூவுலகத்தைப் புதுக்கி எடுக்கும் ஒப்பற்ற
வரிகளை
உம்மில் எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்?
 
 
பணி இடத்து பதுங்கு குழிகளில் பாயும்
செம்பொன்,
வதுவைப் பெண்டிரை அணங்கென அஞ்சி
முகாம்களில் தனித்த மது நீராடல்,
வாழ்வில் வாய்த்தவள் கவிதையில் தோயா
காய சண்டிகை என ஒப்பாரி,
பாலியல் விடுதலை கூவிய கவிக்கு
பரத்தமை யாசித்து விடுக்கும் தூது,
மகளிர் அரங்கில் மாதவிலக்கின் பதற்றம்
பகர்ந்தவர் சுழற்சி ஆய்ந்த ஏளனம்,
எல்லாம் கடந்து கவிதைக் கடல்தனில் நீந்தி
பூவுலகத்தைப் புதுக்கி எடுக்கும் ஒப்பற்ற
வரிகளை
உம்மில் எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்?
 
 
அரசு கட்டில் அமர்ந்தவர்,அமர நிற்பவர்,
பெருந்தொழிலதிபர், சினிமாத் தெய்வம்,
அரியணைத் தீமைக்கு செங்கோல் உடைவாள்
கொற்றக்குடை சாமரம் சேவகம் புரிவோர்
யாவரின் முன்பும் இடுப்பு வளைந்து
கையது கொண்டு மெய்யது பொத்தி
அழுக்குப் பொதிபோல் சொந்தக்கவிதை
முதுகில் சுமந்து கூன்பிறை நெற்றி
நிலம்படப் பணிந்து கூசி ஒதுங்கி நிற்க்கும்
உம்மில் எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்
பூவுலகத்தைப் புதுக்கி எடுக்கும் ஒப்பற்ற
வரிகளை?
 
 
உம்மை அறிந்தோ தமிழை ஓதினேன்?
நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்!
கருணை இலா ஆட்சி கடுகி ஒழிக!
பரந்து கெடுக உலகியற்றியான்!
காடும் மலையும் எங்கள் கூட்டம்!
கல்லாதது உலகளவு!
மற்றுள குழுவை யெல்லாம் மானுடம் வென்ற தம்மா!
 
என வாட்போல் பாயும் வரிசைப் புலவர்
வீச்சும் வேகமும் ஆழமும் விரிவும்
பாய்ச்சலும் பன்முகப் பார்வையும்
தயையும் தர்ம சிந்தனையும்
பிதுரார்ஜிதமாய் வாய்த்த நவகவிக் கொற்றவ!
 
உம்மில் எவர் எழுதக் காத்திருக்கிறீர்
பூவுலகத்தைப் புதுக்கி எடுக்கும் அந்த ஒப்பற்ற
வரிகளை?
 
(நாஞ்சில் நாடனின் பச்சை நாயகி கவிதை தொகுப்பிலிருந்து)
உயிர்மை வெளியிடு.

About S i Sulthan

Phone: 9443182309 Nellai Eruvadi
This entry was posted in அனைத்தும், இலக்கியம், நாஞ்சில்நாடனின் கவிதைகள், பச்சை நாயகி and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s